banner1
banner2
banner3
banner4
banner5

Esasy önümler

Dyz dyz
Dyz dyz

Neýlon sport dyzynyň gysylmagy

Dyz epleri adamlaryň dyzlaryny goramak üçin ulanylýan gorag enjamlaryna degişlidir.Sporty goramak, sowukdan goramak we bilelikdäki hyzmat etmek wezipeleri bar.
Jikme-jikliklere düşünmek
Goragçy
Goragçy

Düzülip bilinýän neopren el bilegi

El bilegi goragçysy bilek bogunyny we palmany goramak üçin ulanylýan gorag enjamlaryna degişlidir.
Jikme-jikliklere düşünmek

Has köp önüm

biz hakda

  • img hakda

Kompaniýanyň tertibi:

“Zangzhou Senyu” sport önümleri kärhanasyna baryp göreniňiz üçin sag bolsun aýdýaryn.Biziň kompaniýamyz tirsek ýassyklary, silikon dyz ýassyklary, neýlon dyz ýassyklary, bil ýassygy, topuk ýassygy, arka goldawy we bedeni goramak önümleri ýaly köp sanly sport önümini öndürip biler.

köpräk oka