• head_banner_01

Haryt

Bilek şikesleri üçin sazlanyp bilinýän neopren el bilegi goldawy

Haryt ady

Düwürtik bilek goragçysy

Marka ady

JRX

Metr

Neopren

Ölçegi

S / M / L.

MQQ

100 sany (Çep el bilen sag eliňizi tapawutlandyryň)

Gaplamak

Packeke paket

Funtion

Bilek döwülmesini dikeltmek we dikeltmek

Reňk

Gara

Mysal

Elýeterli

Açar söz

Bel goldawy

Gaplamak

Custöriteleşdirilen

OEM / ODM

Reňk / Ölçeg / Material / Logotip / Gaplamak we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

El bilegi goragçysy bilek bogunyny we palmany goramak üçin ulanylýan gorag enjamlaryna degişlidir.Häzirki zaman jemgyýetinde el bilegi goragçylary esasan türgenler üçin zerur sport enjamlarynyň birine öwrüldi.Şol bir wagtyň özünde, durmuşda adamlar maşk edende bileklerini we ellerini goramak üçin el bilek goragçylaryny ulanmaga öwrenişýärler.Bilek bedeniň adamlaryň köplenç hereket edýän bölegidir we iň aňsat ýaralanan böleklerden biridir.Haçan-da adamlarda bilekde tendonit bar bolsa, onuň dökülmeginden goramak ýa-da dikelişini çaltlaşdyrmak üçin bilek dakynmak täsirli usullardan biridir. Bu el bilegi doly we berk bolup bilýän ýokary derejeli elastik matadan ýasalýar. amaly ýerine ýerleşdirildi, bedeniň gyzgynlygynyň ýitmeginiň öňüni aldy, ejir çeken ýeriň agyrysyny azaltdy we dikelişi çaltlaşdyrdy.

Bilek goragçysy- (7)
Bilek goragçysy- (8)

Aýratynlyklary

1. Myşsalary we tendonlary güýçlendirýär we bilegi goraýar.Maşk wagtynda bilek dakynmak, el şikeslerini azaldyp biler.

2. Hereketi çäklendirýär we ýaralanan ýeriň sagalmagyna mümkinçilik berýär.

3. Örän çeýeligi, dem alyş ukyby we suwuň siňdirilmegi bar.

4. Artrit we bogun agyrylaryny bejermekde örän peýdaly bolan ulanylýan myşsa dokumalarynda gan aýlanyşyny ösdürýär.Mundan başga-da, gowy gan aýlanyşygy myşsalaryň hereketlendirijisini has gowulaşdyryp, şikesleriň ýüze çykmagyny azaldyp biler.

5. Daşarky güýçleriň täsirine garşy bogunlary we baglanyşyklary güýçlendirýär.Bogunlary we baglanyşyklary netijeli goraýar.

6. Bu eli bilek goragçysy has ýeňil, has owadan, amatly we amalydyr.

7. Dökülen bilekleriň has gowy dikelmegi üçin hereketi azaltmaga kömek edýär.

8. Bu bilek has berkitmek we has ygtybarly goldaw üçin palma bölegini öz içine alýar.

Bilek goragçysy- (9)
Bilek goragçysy- (2)
Bilek goragçysy- (5)

  • Öňki:
  • Indiki: