• head_banner_01

Haryt

Düzülip bilinýän agyr atletika elastik bilek goldawy

Marka ady

JRX

Material

Neýlon

Haryt ady

Sport bilegi

Reňk

Greenaşyl

Logotip

Custöriteleşdirilen logotip kabul ediň

Ölçegi

S / M / L.

Arza

Sazlanylýan bilek goragçysy

MOQ

100PCS

Gaplamak

Custöriteleşdirilen

OEM / ODM

Reňk / Ölçeg / Material / Logotip / Gaplamak we ş.m.

Mysal

Goldaw nusgasy hyzmaty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bilek bedenimiziň iň işjeň bölegidir.Bilekdäki tendonitiň döremek ähtimallygy gaty ýokary.Düwürtikden goramak ýa-da dikelmegi çaltlaşdyrmak üçin bilek garawulyny geýmek täsirli usullardan biridir.

Bilek zolaklary türgenleriň geýmegi üçin zerur zatlaryň birine öwrüldi.Sport höwesjeňleriniň sportda bilek garawullaryny ulanýandyklary äşgärdir, esasanam woleýbol, basketbol, ​​badminton we bilek hereketini talap edýän beýleki sport görnüşleri. Eliň kadaly işlemegine päsgel bermek üçin bilek zolaklaryndan iň gowusy saklanýar, bilek zolaklarynyň köpüsi barmak hereketini çäklendirmezden goldamalydyr. bilek dyrnagy bilek myşsalarynyň gysylmagy we şikeslenmegi sebäpli agyrynyň öňüni almak ýa-da ýeňilleşdirmek üçin ulanylýar.Elastik material bedeniň gyzgynlygyny saklamaga, gan aýlanyşyny çaltlaşdyrmaga we reabilitasiýany ýeňilleşdirmäge kömek edip biler. Neopren bilek bilegi, hereketi azaltmak we bilegiň has gowy dikeldilmegine mümkinçilik berýän birleşdirilen materialdyr.

bracers- (6)
bracers- (7)

Aýratynlyklary

1. -okary çeýeligi, çyglylygy siňdiriji we dem alýan materiallary ulanmak, derä örän amatly we amatly.

2. Bilek bogunyny düzedip we düzedip, operasiýadan soňky dikeldiş we reabilitasiýa täsirini netijeli gowulaşdyryp biler.

3. Üç ölçegli 3D gurluşyna esaslanyp döredilen, geýmek we çykarmak aňsat, çeýe we erkin uzalyp bilýär.

4. Myşsanyň gurluşyna görä uzalýan tikiş dizaýny, bedene deňagramly basyşy ösdürýär we bilek bogunyny durnuklaşdyrýar.

5. Agryny aýyrýar, bilekdäki tendonlary we baglanyşyklary goraýar, tendonlaryň we baglaryň ýadawlygy sebäpli ýüze çykýan çişmeginiň öňüni alýar we mundan beýläk zeper ýetmeginiň öňüni alýar.

6. Bilek meýdanyny güýçlendirýär, durnuklylygy ýokarlandyrýar we uzak wagtlap maşk edenden soň bilek berkligini we ýadawlygy aýyrýar.

7. Bilekiň gyrasy ýörite bejerilýär, bu gorag enjamyny geýeniňizde oňaýsyzlygy ep-esli azaldyp, sport bileginiň gyrasy bilen deriniň arasyndaky sürtülmäni azaldyp biler.

bracers- (8)
bracers- (4)
bracers- (3)

  • Öňki:
  • Indiki: