• head_banner_01

Haryt

Neýlon topuk goldawy ýeň-ýokary elastik

Marka ady JRX
Material Neýlon
Haryt ady Daban bileginiň gysylmagy
Material Neýlon
Reňk Açyk çal
Ölçegi SML
Arza “Unisex” dem alýan topuk goldawy
Mysal Elýeterli
MOQ 100PCS
Gaplamak Custöriteleşdirilen
OEM / ODM Reňk / Ölçeg / Material / Logotip / Gaplamak we ş.m.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Daban topragy iň köp ýaýran şikesleriň biridir, sebäbi topugyňyz ylgamak, bökmek, öwrülmek we ýöremek ýaly hereketleriň ähli ugurlaryna diýen ýaly gatnaşýar.Şonuň üçin topuk dyrnagyny geýmek, topugyňyzdaky ýumşak dokumalary goldamaga, şikesleriň öňüni almaga we gündelik işleriňizi dowam etdirmäge kömek edip biler.Topuk goldawy sport önümleriniň bir görnüşidir, sportçylaryň topuk bogunlaryny goramak we topuk bogunlaryny berkitmek üçin ulanýan sport önümleriniň bir görnüşidir. Häzirki jemgyýetde adamlar has gowy maşk etmek üçin topuk dyrnaklaryny sport gorag enjamlary hökmünde ulanýarlar. .Eger öň topugyňyzy ýaralanan bolsaňyz, geljekde has köp şikeslenip bilersiňiz we topuk dyrnagyny dakmak gaýtadan şikeslenmek howpuny ep-esli azaldar.Neýlon topuk goldawy ergonomika bilen örülen, dört taraplaýyn elastik, amatly we amatly.Şeýle hem geýmek we çykarmak gaty amatly, şonuň üçin adamlaryň arasynda meşhur bolup, maşk wagtynda köp şikes ýetmek ähtimallygyny peseldýär. Şol bir wagtyň özünde neýlon topuk goragçysy hem belli bir sowukdan goraýan we ýylylygy saklaýan täsire eýe ýel we sowuk sebäpli döreýän topugyň gyjyndyrylmagyny azaldyp biler. Bizde topuk şikesleriniň agyrlygyna baglylykda dürli derejeli goldaw hödürleýän dürli topuk dyrnaklarymyz bar.

topuk- (6)
topuk- (7)

Aýratynlyklary

1. Topuk üçin gorag we goldaw berýär.

2. Sport oýnanda topugyňyzy çeýe saklaýar.

3. Ownuk süňklere we ştamlara we artrit agyrylaryna laýyk gelýär.Sport şikesleriniň bejergisi we öňüni almak üçin amatly.

4. Goldaw gündelik ulanmak üçin agyry we stres ýeňilleşdirýär.

5. warmylylyk, gysyş we goldaw berýär.

6. Tebigy hilli bambuk süýümini, ýokary siňdiriş ukybyny, erbet yssyz, der siňdiriji we sowukdan goraýan, dem alýan görnüşini saýlaň.

7. Dürli bogunlara gabat gelýän ýörite trikota technical tehniki dizaýn, bogunlara we myşsalara immobilizasiýa, gorag we kömekçi terapiýa roluny ýerine ýetirýär.

8. Import edilen enjamlar, öňdebaryjy tehnologiýa, kepillendirilen hil.

topuk- (8)
topuk- (2)
topuk- (4)

  • Öňki:
  • Indiki: