• head_banner_01

Haryt

Trikota N neýlon gysyş dyzynyň silikonly ýeňi

Marka ady

JRX

Material

Neýlon

Haryt ady

Dyz epmek

Funksiýa

Sport goragy

Reňk

Açyk çal / gara

Logotip

Custöriteleşdirilen logotip kabul ediň

Ölçegi

SL

MOQ

100PCS

Gaplamak

Custöriteleşdirilen

OEM / ODM

Reňk / Ölçeg / Material / Logotip / Gaplamak we ş.m.

Mysal

Goldaw nusgasy hyzmaty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Silikon dyz ýassyklary neýlon, silikon we güýçlendirilen gel goldaw zolaklarynyň birleşmesidir.Softumşak dokumany we patellany gowy gorap biler we geýmek üçin amatlydyr.Bu dyz eşigini geýmek, basketbol oýnanda dürli çaknyşyklar sebäpli döreýän dyz şikeslerinden gaça durup biler we şol bir wagtyň özünde daşarky güýçleriň dyz epmegine täsirini hem bökdäp biler.Dyz dürli sebäplere görä şikeslenmäge ýykgyn edýär we süňkler ýaş bilen has aňsat deformasiýa bolýar, şonuň üçin dyz çeňňegi dyzy ýyly we ideg edip bilýär. Silikon halkasy dyz bogunynyň iki gapdalynda 360 ° örtýär we hemmesini üpjün edýär- dyz bogunlary üçin tegelek goldaw we gorag, dyz düwmesini üýtgetmek aňsat däl.

Dyz- (7)
Dyz- (8)

Aýratynlyklary

1. Diňe ýyly saklap bilmän, saglygy goraýyşda-da oňat dem alýar.

2. Bu dyz ýassygynyň silikon halkasy dyz bogunlaryna ýakyn gabat gelýär, dyz çyzygyny üýtgetmek aňsat däl we dyz bogunlary durnukly we erkin hereket edip biler;

3. Gorag enjamlary geýmek üçin amatly we ortaça uzynlygy bar, bu dyzy gowy örtüp bilýär we dyzyň hereketine päsgel bermeýär, oňat durnuklylyk we rahatlyk bilen;

4. Myşsalary güýçlendirmek bilen, bu dyz dyrnagy şikesleriň öňüni almak üçin dyz bogunymyzyň durnuklylygyny ýokarlandyrýar.

5. Silikon dyzynyň goldawy, silikon halkasy bolan termiki dyz paneli.

6. Uzynlygy ortaça, dyzy gowy örtüp bilýär we gowy durnuklylyk we rahatlyk bilen dyzyň hereketine päsgel bermeýär.

7. Bu dyz dyrnagy, dyz şikesleriniň öňüni alýan adamlar, türgenler we ş.m. ýaly köp adam üçin amatly.

Dyz- (9)
Dyz- (10)

  • Öňki:
  • Indiki: